Indlæser Begivenheder

Grundlæggende lederuddannelse

Bliv klædt på til alle lederskabets udfordringer: Kommunikation, konfliktløsning, adfærdspsykologi, forandrings- og udviklingsprocesser og meget mere.

Målgruppe

Alle kommende ledere samt medarbejdere med ledererfaring, men ingen uddannelse i ledelse.

Mål

Målet med uddannelsen er, at du

  • bliver bevidst om din rolle som leder.
  • får indsigt i, hvad god ledelse og en god leder er.
  • kan anvende forskellige lederstile og -metoder.
  • bliver bedre til at kommunikere og håndtere konflikter.
  • bliver fortrolig med grundlæggende ledelsesværktøjer.

Indhold

Flg. AMU kurser indgår i uddannelsen:

47753 Ledelse og Samarbejde
47750 Medarbejderinvolvering i ledelse
47751 Kommunikation som ledelsesværktøj
47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
47754 Mødeledelse
47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse

Kursusforløb

Datoer:
Den 16., 17. og 18. april
Den 1., 3. og 4. maj
Den 17. og 18. maj
Den 28. og 29. maj
Den 18., 19. og 20. juni

Eksamen: Nej
Undervisningsform: Korte teoretiske input, praktiske øvelser, diskussioner, gruppearbejde.

Økonomi

Pris: Kr 7.724,- pr. deltager
AMU pris: 2.470 kr.

Der kan søges VEU-godtgørelse på kr. 860 pr. dag.

Kan du få AMU pris?
Se mulighed for VEU-godtgørelse.

Yderligere om kurset

Kurset anvender Estimate personprofiler, og du kan forud for kurset få lavet din egen personprofil, der giver dig indblik i og forståelse for din adfærd i givne situationer. Pris: Kr. 1000,- ekskl. moms.

Efter modulerne kan du tage akademifaget “Ledelse i praksis” som overbygning. Det tager 5 dage samt en eksamensdag.