Indlæser Begivenheder

Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og virksomheder

I samarbejde med Erhvervsakademiet Sydvest, Esbjerg udbydes akademihold i byggeprojekters økonomistyring og –optimering. Kom og vær med på fagligt højt niveau!

Målgruppe

Alle der ønsker at arbejde med økonomi og projektledelse i bygge- og anlægsbranchen.

Mål

Målet med kurset er, at du:

  • kan håndtere sammenhængen mellem byggeriets stader og acontobetalinger.
  • kan udarbejde en økonomisk vurdering af en byggesag med fordeling af omkostninger på materialer,lønninger mm.
  • bliver i stand til at beregne produktivitet for en virksomhed og en byggesag, samt planlægge en optimerings- proces
  • kan beregne tilbagebetalingstid for en investering
  • kan formidle væsentlige økonomiske problemstillinger i byggeprocessen til byggesagens interessenter.

Indhold

  • fagligt og tværfagligt samarbejde i forbindelse med virksomhedsdrift
  • succeskriterier og risici i en byggeproces
  • økonomiske problemstillinger i byggeprocessen
  • Byggesagens interessenter

Kursusforløb

Datoer:
– Oktober: 25.
– November: 1., 8., 15., 22., 29.
– December: 6., 13.
Eksamen 21. december 2017

Der er undervisning fra kl. 8.00 – 15.30

Undervisningen foregår som holdundervisning med cases, individuelt arbejde og gruppearbejde.

Økonomi

Pris pr. deltager: Kr 9.900,-
Se muligheden for SVU støtte her.

Prisen inkluderer bøger og materialer.

Yderligere

Uddannelsen “Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og virksomheder” er et fagmodul på akademiniveau. Modulet kan tages selvstændigt eller som en del af den samlede akademiuddannelse i Byggekoordination.

Få information om forplejning og parkering, kørselsvejledning mm. på vores hjemmeside.