Indlæser Begivenheder

Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer

Lær at bruge relevante digitale programmer til planlægning, ressourcestyring, tilbudsgivning og kvalitetssikring.

Målgruppe

Alle der ønsker at arbejde med økonomi og projektledelse i bygge- og anlægsbranchen.

Mål

Målet med kurset er, at du:

  • kan anvende relevante programmer til planlægning og styring af byggeprocessen
  • kan anvende relevante programmer til digital mængdeudtagning på arkitekt- og ingeniørtegninger.
  • kan anvende projektweb for adgang til udbudsmateriale og tilbudsgivning.
  • kan anvende relevante programmer til prissætning, kalkulation og tilbudsgivning.
  • kan anvende relevante programmer til udførelse afkvalitets

Indhold

  • digital tidsplanlægning og -ressourcestyring på mindrebyggeopgaver.
  • projektweb
  • digital mængdeudtagning på baggrund af arkitekt- og ingeniørtegninger.
  • digital prissætning, kalkulation og afgivelse af digitalt tilbud.
  • kvalitetssikring ved anvendelse af et digitaltprogram.

Kursusforløb

Datoer:
– Oktober: 26.
– November: 2., 9., 16., 23., 30.
– December: 7., 14.
Eksamen 21. december 2017

Der er undervisning fra kl. 8.00 – 15.30

Undervisningen foregår som holdundervisning med cases, individuelt arbejde og gruppearbejde.

Økonomi

Pris pr. deltager: Kr 9.900,-
Se muligheden for SVU støtte her.

Prisen inkluderer bøger og materialer.

Yderligere

Uddannelsen “Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer” er et fagmodul på akademiniveau. Modulet kan tages selvstændigt eller som en del af den samlede akademiuddannelse i Byggekoordination.

Få information om forplejning og parkering, kørselsvejledning mm. på vores hjemmeside.