Indlæser Begivenheder

PRINCE2® – Foundation

Bliv certificeret projektleder!!!

PRINCE2® er en projektledelsesmetode for enhver organisation, som ønsker øget produktivitet og effektive forretningsmæssige resultater. PRINCE2® anvendes af et meget stort antal organisationer, private som offentlige, i mere end 150 lande, og anvendelsen er fortsat stigende. PRINCE2® er anerkendt som den førende projektledelsesmetode, og antallet af personer, som bliver uddannet i PRINCE2®, stiger med ca. 20% om året.

Kurset gennemføres som et såkaldt Blended Learning forløb, som betyder at undervisningen består af egen forberedelse gennem e-learning og manual, suppleret med et traditionelt 2 dages kursus. På kurset veksles mellem oplæg fra en akkrediteret træner og gruppeøvelser med fokus på den praktiske anvendelse af PRINCE2®. Du skal forvente ca. 1 times hjemmearbejde mellem hver kursusdag.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er projektdeltagere samt nye og øvede projektledere, der ønsker indsigt i PRINCE2®-metoden.

Mål

Målet med en Certificering i PRINCE2® Foundation er at opnå en grundlæggende og bred forståelse af metoden og dens praktiske anvendelse i projektarbejdet, og du vil kunne deltage på alle niveauer i et projekt.

Ved bestået eksamen opnås internationalt anerkendt certificering som ”PRINCE2® Foundation” i en af verdens mest udbredte projektmetoder.

Indhold

PRINCE2® Foundation giver dig et overblik og en grundlæggende forståelse af metoden og dens mulige anvendelse.
Kurset omfatter en introduktion og gennemgang af de vigtigste elementer, herunder:

 • Grundlæggende projektmodel, principperne, temaerne og processerne
 • Organisation – projektorganiseringen, rollerne og ansvaret
 • Business Case – udarbejdelse og vedligeholdelse
 • Kvalitet – planlægning og kontrol
 • Planlægning – produktfokus, nedbrydning og flow
 • Risiko – planlægning, styring og handling
 • Fremdrift – tolerancer, afvigelsesstyring og faseopdeling
 • Ændringer – konfigurationsstyring, emnehåndtering og baseline
 • Processer – vejen fra projektets start til mål
 • Gode engelske standardvendinger

Kursusforløb

Datoer: 6. – 7. december kl. 8.30 – 16.00

Når du er tilmeldt, vil du 3-4 uger før kurset modtage materialer, samt et login til E-learning. E-learningsdelen guider dig bedst muligt igennem din forberedelse inden vi mødes på kurset. Afsæt 15-20 timers forberedelse inden kursusdagene.

Kurset afsluttes med en 1 times multiple choice eksamen med 75 spørgsmål, hvor du skal have 35 rigtige svar for at bestå eksamen. – Der må ikke anvendes hjælpemidler – (Closed book).

Økonomi

Prisen er kr. 9.900 + moms. Prisen indeholder:

 • Adgang til hhv. dansk og engelsk e-learning til PRINCE2® Foundation.
 • 12 mdr. online adgang via PC, tablets og mobile enheder inkl. iPad, iPhone mm.
 • Videobaseret træning af akkrediteret instruktør
 • Quizzer
 • Officielle testeksamener
 • Skabeloner til centrale projektdokumenter
 • Nyttige værktøjer til bl.a. interessenthåndtering, estimering og risikovurdering,
 • Gode råd til studie- og eksamensforberedelse
 • Online-adgang til en akkrediteret træner før, under og efter kurset
 • Den officielle PRINCE2® manual
 • Kursusmateriale inkl. slides, noter og øvelser
 • Eksamensafgift til AXELOS
 • Fuld forplejning under kurset

Yderligere

Kurset udbydes også som et firmakursus. Du er derfor velkommen til at kontakte os for nærmere drøftelse af mulighederne. For firmakurser gælder det blot, at I udpeger deltagerne – så sørger vi for resten, herunder udsendelse af materiale, adgang til e-learning. Og ved minimum 4 deltagere opretter vi et hold, hvor vores konsulent afholder de 2 kursusdage på Jeres adresse.  

PRINCE2® is a Registrered Trade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved. PRINCE2® courses are provided in association with Mentorix Aps. Mentorix is an Accredited Training Organisation (ATO) under PeopleCert, EXIN and APMG.