Få godtgørelse for løntab under uddannelse

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft.

Du kan søge godtgørelse for løntab – SVU, når du deltager i Forberedende Voksenundervisning (FVU) eller ordblindeundervisning (OBU).

Læs mere om reglerne for at få tildelt SVU på svu.dk.

SVU søges digitalt ved at logge på svu.dk. Du skal bruge dit NemID, når du skal søge.

Se hér, hvordan du søger SVU.

Husk, at ansøgningen tidligst kan sendes 13 uger før uddannelsen starter – og den skal være godkendt fra SVU-administratoren, før du begynder på undervisningen.

SVU kan ikke bevilges med tilbagevirkende kraft.

Har du spørgsmål til ansøgningen, så bedes du rette henvendelse til en SVU-administrator.