fbpx

Tag et dobbelt kompetenceløft

Virksomhederne har brug for uddannede medarbejdere.

Vi har gjort det lidt lettere for dig, at gå fra ufaglært til et niveau svarende til videregående uddannelse inden for en række områder.

Det gælder både dig, der er ledig og dig der er i job, og gerne vil gå fra ufaglært eller faglært til en akademiuddannelse.

Fra ufaglært eller faglært til videregående niveau

Du starter med at tage en AMU-uddannelse som giver dig merit, så du kan tage et akademifag på halv tid. du har nu ét fag på videregående niveau. Herefter kan du vælge at tage flere akademifag indenfor samme område, for til sidst at ende med en fuld akademiuddannelse, dvs. en kort videregående uddannelse.

Her kan du se, hvad vi tilbyder

Ledelse
Du starter med AMU-uddannelsen Grundlæggende Lederuddannelse, som strækker sig over 11 dage. Herefter kan du tage akademifaget Ledelse i praksis på fem dage, som du afslutter med en eksamen.

Projektleder
Du starter med AMU-uddannelsen Projektledelse, der består af 8 forskellige AMU fag. Herefter kan du tage akademifaget Projektleder på 5 dage, inklusiv eksamen.

Sociale Medier
Du starter med at tage AMU-uddannelsen Social Media Manager, som består af 6 AMU-fag. Hvis du tidligere har taget det jobrettede forløb “Digital salg og markedsføring” kan du supplere med to enkelte AMU-fag, og så er du klar. Herefter kan du tage akademifaget Sociale Medier på 5 dage inkl. eksamen.

Digital Markedsføring
Du starter med at tage AMU-uddannelsen Online Markedsføring, som består af 6 AMU-fag. Hvis du tidligere har taget det jobrettede forløb “Digital salg og markedsføring” kan du supplere med to enkelte AMU-fag, så er du klar. Herefter kan du tage akademifaget Digital Markedsføring på 6 dage inkl. eksamen.

Erhvervsøkonomi
Du starter med at tage AMU-uddannelsen “Grundlæggende Regnskab”, som strækker sig over 13 dage, ialt 6 AMU fag. Herefter kan du tage akademifaget Erhvervsøkonomi som overbygning på halv tid.

Human Ressource
Du starter med at tage AMU-uddannelsen HR Human Ressource, som strækker sig over 7 kursusdage, hvorefter du kan supplere med 4 dage på Akademifaget Human Ressource.