FVU / Forberedende voksenundervisning

FVU er en forkortelse for Forberedende Voksenundervisning, som sigter på at forbedre og supplere medarbejdernes grundlæggende færdigheder inden for engelsk, dansk, it og matematik.
Vi har et bredt udvalg af forskellige FVU-uddannelser og tilbyder skræddersyede undervisningsforløb inden for dansk, engelsk, læsning og skrivning, matematik, it og digitale værktøjer.
I undervisningen arbejder vi med indhold fra medarbejdernes jobfunktioner. Undervisningen er kompetencegivende og kan afsluttes med en bedømmelse eller en prøve

Online dansk undervisning
Udviklingscenter Syd tilbyder Forberedende Voksenundervisning (FVU) i dansk for hjemsendte medarbejdere eller andre med mulighed for fuldtids eller deltidsundervisning.

Udviklingscenter Syd tilbyder nu FVU Læsning som onlineundervisning.
Kursusdagene er fleksibelt opdelt i 2 dele:

  • Første del af dagen forløber som synkron undervisning. Det betyder, at både underviser og medarbejder er online på samme tid. I dette tidsrum foregår oplæg fra underviseren, fælles dialog og samarbejde om opgaver.
  • Den sidste del af dagen afholdes som asynkron undervisning. Her får medarbejderen individuelle opgaver, som kan laves, når det passer bedst. Det gør undervisningen fleksibel. Medarbejderen får feedback på afleveringer og kan naturligvis få hjælp af sin underviser.

Alle medarbejdere får en grundig introduktion til Microsoft Teams, der er den fælles platform for undervisningen. Vi forventer ikke, at alle funktioner i Microsoft Teams beherskes fra begyndelsen.
Det er dog vigtigt, at medarbejderen har adgang til en computer med internetforbindelse og har grundlæggende it-færdigheder. Deltagere skal eksempelvis kunne modtage og besvare e-mails, skrive på tastatur og følge en videoinstruktion. Vigtigst er det dog, at medarbejderen er motiveret for at deltage i onlineundervisning og ser det som en god mulighed for samtidig at blive bedre til it.

Åbent værksted eller virksomhedshold?
Har jeres virksomhed minimum 12 medarbejdere, der ønsker at deltage, kommer vi gerne og underviser lokalt på jeres virksomhed. Alternativt er jeres medarbejdere velkomne i vores Åbne Værksted på Kroghs Kobbel 2 i Haderslev.
Undervisningen varetages uanset lokalitet af kompetente lærere, som alle er uddannet til at undervise voksne.

Få tilskud til uddannelsen
Undervisningen er gratis for alle. Desuden kan medarbejderne få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter gældende regler, når undervisningen foregår i arbejdstiden.
Det er vigtigt at vide, at SVU ikke kan bevilges med tilbagevirkende kraft, men omvendt tidligst kan søges 13 uger før uddannelsesstart. Husk også, at ansøgningen skal være godkendt fra SVU-administratoren. SVU søges digitalt på svu.dk, hvor du kan læse mere om regler og muligheder.

Hvem er i FVU målgruppen?
Skal dine medarbejdere klædes på til at gennemføre et AMU-kursus, eller har de behov for en generel opkvalificering for at følge de stadig stigende krav på arbejdspladsen, så er de i målgruppen for Forberedende Voksenundervisning FVU.
Kontakt os, hvis I har brug for rådgivning eller ønsker besøg af en konsulent.

Udviklingscenter Syd har et bredt udvalg af forskellige uddannelser og tilbyder skræddersyede undervisningsforløb inden for følgende fag:

Åbent værksted eller virksomhedshold

Vi råder over lærere, som er uddannede til at undervise voksne. Hvis I har minimum 12 medarbejdere, der ønsker at deltage, kan vi undervise lokalt på jeres virksomhed. Alternativt er jeres medarbejdere velkomne i vores Åbne Værksted på Kroghs Kobbel 2 i Haderslev.

I undervisningen arbejder vi med indhold fra medarbejdernes jobfunktioner. Undervisningen er kompetencegivende og kan afsluttes med en bedømmelse eller en prøve.

Kontakt os
Forberedende Voksenundervisning – (FVU) – Start og Læsning – Åbent værksted
FVU kan hjælpe dig til at klare dig bedre på jobbet og giver dig en mulighed for at forbedre og supplere grundlæggende færdigheder i dansk.
30 til 60 timer
Kl. Mandage 8.00 – 11.30
Kontakt os
Bedre til at læse og skrive med IT
Det er aldrig for sent at blive bedre til at læse og skrive

Kl. Efter aftale
Kontakt os
Lær dansk! – med FVU Start
FVU kan hjælpe dig til at klare dig bedre på jobbet
30 til 60 timer
Kl. Efter aftale

Har du spørgsmål?

Ring til os direkte på:

73520202

I vores åbningstid får du svar med det samme. Mellem kl. 16.00 og 8.00 kan du lægge en besked, og få svar den efterfølgende dag.

Du kan også skrive til os ›