fbpx

Forberedende voksenundervisning

Forberedende voksenundervisning

Skal dine medarbejdere klædes på til at gennemføre et AMU-kursus, eller har de behov for en generel opkvalificering for at følge de stadig stigende krav på arbejdspladsen, så er Forberedende Voksen Undervisning (FVU) et godt tilbud.

Formålet med FVU er at tilbyde voksne mulighed for at forbedre og supplere grundlæggende færdigheder.
Udviklingscenter Syd kan tilbyde FVU inden for følgende fag:

Vi råder over lærere, som er uddannet til at undervise voksne. Hvis I har minimum 12 medarbejdere med behov, kan vi undervise lokalt på jeres virksomhed. Alternativt er jeres medarbejdere velkomne i Udviklingscenter Syd.

I undervisningen arbejder vi med indhold fra medarbejdernes jobfunktioner. Undervisningen på FVU er kompetencegivende og kan afsluttes med en bedømmelse eller en prøve.

FVU undervisning er gratis for private og offentlige virksomheder, og medarbejderne kan få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter gældende regler, når undervisningen forgår i arbejdstiden.