fbpx

Indlæser Begivenheder

Dansk som andetsprog

Dette er kurset for dig, der gerne vil blive bedre til dansk.

Har du udfordringer med deltagelse på amu-uddannelser, der understøtter dine arbejdsområder, hvor undervisningen foregår på dansk? Dette kursus giver dig danskfærdigheder, der gør dig i stand til at kommunikere inden for eget fagområde.

Målgruppe

Alle, der ønsker at få et elementært kendskab til alment fagsprog, og at kunne anvende det til at forstå og kommunikere mundtligt om områder inden for eget fagområdet – uanset niveau.

Mål

Målet med kurset er, at du:

  • får et elementært kendskab til relevant specifikt fagsprog
  • kan anvende sproget til at forstå og kommunikere mundtligt om fagområdets centrale begreber
  • lærer at anvende relevante begreber inden for regning, matematik og forskellige afbildningsformer
  • får et elementært kendskab til det danske sprogs grammatik
  • kan kommunikere på dansk om planlægning og udførelse af arbejdsprocesser
  • kan søge og formidle relevante informationer, blandt andet ved hjælp af IT
  • kan anvende egne flerkulturelle kompetencer til at orientere sig i forhold til det danske arbejdsmarked og branchens arbejdspladskultur
  • får et elementært kendskab til det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem
  • kan orientere sig i forhold til jobmuligheder og eventuel yderligere uddannelse

Indhold

Kurset varer 30 dage.

Kurset består af flg. AMU fag:
45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis

Kursusforløb

Undervisningen er i tidsrummet kl 8.00 – 15.24 og foregår som en vekselvirkning mellem teori, oplæg og træning.

Økonomi

Pris pr. deltager kr. 19.274
Der er ingen deltagerpris for personer i amu-målgruppen.

Kan du få kurset til AMU pris?
Se mulighed for VEU godtgørelse her.

Dette kursus er tilrettelagt som et 30 dages jobrettet forløb for ledige.
Er du ledig, skal du tale med din A-kasse og dit jobcenter før du kan tilmelde dig.Hvis du er ledig med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse, er kurset som udgangspunkt gratis for dig, hvis der indgås en aftale med jobcentret. Kontakt din A-kasse.

Yderligere om kurset

Læs mere om forplejning, kørselsvejledning og om at være kursist på Udviklingscenter Syd.