fbpx

Indlæser Begivenheder

Del din viden – den er vigtigere end du tror!

Din virksomhed er fyldt med viden og erfaring.

Denne viden er uvurderlig. Alle medarbejdere ligger inde med væsentlig erfaring og viden, der kan hjælpe kollegerne.
Sidemandsoplæring er en effektiv måde at videndele og oplære en kollega i at varetage dine arbejdsopgaver.

Men hvordan lærer medarbejderen bedst?

Kurset giver dig en række effektive oplæringsmetoder og værktøjer samt læring om effektiv og motiverende kommunikation.

Målgruppe

Medarbejdere, der arbejder med sidemandsoplæring og gerne vil medvirke til udvikling og oplæring af kolleger.

Målet med kurset er, at du: 

  • kan anvende oplæringsmetoder, oplæringsmaterialer og kommunikation til at oplære andre
  • lærer at identificere, hvordan den medarbejderen foran dig lærer bedst
  • kan anvende denne viden i din oplæring af en kollega
  • kan bidrage til gensidig læring samt nytænkning og innovation af arbejdspladsens opgaveløsning

Indhold

40373 Sidemandsoplæring

Læs mere på amukurs.dk

Kursusforløb

Varighed: 2 dag

Undervisningsform: Undervisningen er en vekselvirkning mellem teori, oplæg, fælles dialog, erfaringsudveksling og træning.

Økonomi

Prisen er kr. 380
For personer udenfor AMU-målgruppen er prisen kr. 1.397
Der kan søges VEU-godtgørelse på op til kr. 860 pr. dag.