fbpx

Indlæser Begivenheder

Vil du kende dit team og samtidig styrke det?

Med vores E-stimate adfærdsprofiler lærer du dine kolleger at kende. Du forstår deres handlemønstre, I kan styrke jeres kommunikation og forskelligheder kan medvirke til at gøre teamet stærkere.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere, der indgår i et team – eller ønsker at arbejde som et hold.

Mål

I lærer at:

  • afdække hinandens profiler og forskelligheder
  • tolke hinandens stærke og svage sider uden, at det bliver personligt
  • gøre Jeres møder og samarbejde både hyggeligt og effektivt – for at tilgodese hinandens behov og fungere bedst som team
  • modsætninger kan være en styrke for holdet
  • modtage sparring om, hvordan I kan spille hinanden gode
  • opnå større forståelse for forskellighederne, og endda finde styrke i hinanden

Indhold

Gennem en test af hver deltagers foretrukne adfærd, afdækkes en profil, der giver et billede af den enkelte persons adfærd. Disse individuelle adfærdsprofiler “lægges sammen” til en teamprofil, der gennemgås på kurset.

Kursusforløb

Teamprofilen præsenteres af en autoriseret konsulent. Det kan med fordel kombineres med kurset ”Kommunikation og Feedback”.

Der undervises dagligt kl. 8.00 – 15.24. (eller som 2 halve dage).

Pris

500 kr. pr. profil. ved minimum 10 stk.

Om E-stimate

E-stimate er et værktøj til adfærdsprofiler. Gennem en test, hvor hver deltager skal svare intuitivt på en række spørgsmål omkring adfærd, afdækkes en profil, der giver et billede af den enkelte persons adfærd.

Disse individuelle adfærdsprofiler kan “lægges sammen” til en teamprofil, der afdækker dit teams styrker og svagheder.

Yderligere om kurser hos os

Læs mere om forplejning, få kørselsvejledning og yderligere information til kursister.