fbpx

Indlæser Begivenheder

Erhvervsøkonomi

Forstå helheden i virksomhedens økonomi med dette akademifag i erhvervsøkonomi. Vi anbefaler kurset “Matematik med økonomisk profil” først, så de økonomiske formler og udtryk er frisk i erindring.

Målgruppe

Alle der vil opnå en teoretisk og praktisk helhedsforståelse af erhvervsøkonomi. Bliv skarp på problemstillinger, beslutningsprocceser, løsningsmodeller og metoder.

Målet

Målet med kurset er bl.a. at du:

  • kan samarbejde tværfagligt inden for praktisk erhvervsøkonomi
  • analysere og optimere de økonomiske processer
  • kan udarbejde forskellige budgettyper

Indhold

  • Afsætningsplaner under hensyntagen til kapacitet og markedsforhold
  • Resultat-, balance- og likviditetsbudget samt vurdering af disse
  • Investeringskalkuler inkl. følsomhedsbetragtninger
  • Praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for central erhvervsøkonomi

Kursusforløb

14., 20., 21. og 28. november 2018
5., 11., 18. og 19. december 2018
Eksamen 7. januar 2019
Der undervises fra kl. 8.00 – 15.30

Undervisningen foregår som holdundervisning med cases, individuelt arbejde og gruppeøvelser.

Økonomi

Pris pr. deltager: 6.000,- kr. inkl. bøger
Se mulighed for SVU støtte her.

Yderligere om kurset

Faget erhvervsøkonomi er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen (AU) i økonomi og ressourcestyring, men kan også læses selvstændigt.

Læs mere om forplejning, kørselsvejledning og om at være kursist på Udviklingscenter Syd.