fbpx

Indlæser Begivenheder

Forebyg stress og håndter stress på arbejdspladsen

Lær at forebygge og håndtere stress på din arbejdsplads.

Vi tilbyder et forløb, hvor du og virksomheden lærer at håndtere pressede situationer og perioder i forhold den enkelte og teams.

Kurset kan tilbydes både som et åbent kursus, hvor ledere og medarbejdere fra forskellige virksomheder kan deltage, eller det kan tilbydes som et tilpasset virksomhedsforløb.

VIDEN Vi klæder dig på med viden om stress, og hvad det gør ved os. Du opnår viden om dit eget stress niveau og stressberedskabet i din egen virksomhed.

FOREBYGGELSE Vi kigger på den enkeltes samt virksomhedens evne til at anerkende, håndtere og forebygge egen stress for derigennem at blive bedre til at forebygge og afhjælpe andres stress. Vi belyser, hvordan virksomheden kan opbygge et stressberedskab, der kan spotte og afhjælpe det, der fremmer stress hos medarbejderne.

FØRSTEHJÆLP Vi klæder dig på med førstehjælp i form af konkrete værktøjer til at spotte, afdække og afhjælpe det, der fremmer stress på arbejdspladsen. Både i form af samtaleteknik, etik og kommunikation med den øvrige organisation/ledelsen omkring de stressende faktorer, der identificeres i organisationen.

PERSONLIG STRESSCOACH I sammenhæng med kurset, har vi et tilbud til deltagerne, hvor de efter eget valg kan tilkøbe individuelle samtaler med en professionel stresscoach.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere, der ønsker at få mere indsigt og viden om stress på arbejdspladsen og konkrete redskaber og metoder til at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen.

Målet med kurset er, at du:

  • kan orientere om det lovgivningsmæssige grundlag, som relaterer sig til arbejdsrelateret stress og støttemuligheder
  • på et grundlæggende niveau kan identificere sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø, arbejdsbelastninger og symptomer på stress og nedslidning
  • kan understøtte virksomhedens arbejde med stresshåndtering og stressforebyggelse og
  • bidrage til udarbejdelsen af en stresspolitik, hvis en sådan ikke forefindes på virksomheden
  • kan vejlede virksomhedens ledelse, personaleansvarlige og/eller miljøansvarlige i anvendelsen af procedurer og værktøjer, der kan forebygge af stress på arbejdspladsen
  • kan medvirke ved udarbejdelse af plan til den stressramte medarbejde i forbindelse med dennes tilbagevending på arbejdspladsen

Indhold

40383 Administrativ HR-støtte ved stress
40382 Forebyggelse af stress på arbejdspladsen
41387 Lederens værktøjer til at forebygge stress

Kursusforløb

Varighed: 5 dage Datoer: 10.10 + 31.10 + 01.11 + 26.11 + 27.11
Tidsrum: 8.00 – 15.24
Underviser: Kurt Harries Andersen

Økonomi

Prisen er kr. 3130. For personer i AMU-målgruppen er prisen kr. 590 for hele forløbet. Der kan søges VEU-godtgørelse på kr. 860 pr. dag.

Vi tager forbehold for ændringer i lovgivningen.