fbpx

Indlæser Begivenheder

Grundlæggende lederuddannelse

Bliv klædt på til alle lederskabets udfordringer. God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det styrker din egen personlige og ledelsesmæssige udvikling, motivation hos medarbejderne og virksomhedens produktivitet. Så det er en god investering for dig og din virksomhed at deltage på Grundlæggende lederuddannelse.

Målgruppe

Alle kommende ledere samt medarbejdere med ledererfaring, men ingen uddannelse i ledelse, så arbejder du som værkfører, produktionschef, butikschef, afdelings- eller teamchef, får du gavn af Den grundlæggende lederuddannelse.

Mål

Målet med uddannelsen er, at du:

 • bliver bevidst om din rolle som leder
 • får indsigt i, hvad god ledelse og en god leder er
 • kan anvende forskellige lederstile og -metoder
 • bliver bedre til at kommunikere og håndtere konflikter
 • bliver fortrolig med grundlæggende ledelsesværktøjer

Indhold

Uddannelsen består af 5 moduler med hvert deres tema:

 • Modul 1 – Det personlige lederskab
  Den 19. – 21. august 2019
 • Modul 2 – Kommunikation som ledelsesværktøj
  Den 23. – 25. september 2019
 • Modul 3 – Håndtering af konflikter og vanskelige samtaler
  Den 7. – 9. oktober 2019
 • Modul 4 – Situationsbestemt ledelse
  Den 11. – 12. november 2019
 • Modul 5 – Forandrings- og innovationsledelse
  Den 9. – 11. december 2019

Kursusforløb

Uddannelsen består af 13 undervisningsdage med start den 19. august 2019.
Eksamen: Nej
Undervisningsform: Korte teoretiske input, praktiske øvelser, diskussioner, gruppearbejde.

Økonomi

Pris kr. 7.724 pr. deltager
AMU pris kr. 2.470
Der kan søges VEU godtgørelse på kr. 860 pr. dag
Kan du få AMU pris?   Se mulighed for VEU godtgørelse.

Yderligere om kurset

Kurset anvender Estimate personprofiler, og du kan forud for kurset få lavet din egen personprofil, der giver dig indblik i og forståelse for din adfærd i givne situationer. Pris kr. 1.000 ekskl. moms.

Efter modulerne kan du tage akademifaget “Ledelse i praksis” som overbygning. Det tager 5 dage samt en eksamensdag.