Indlæser Begivenheder

Grundlæggende lederuddannelse

Bliv klædt på til alle lederskabets udfordringer: Kommunikation, konfliktløsning, adfærdspsykologi, forandrings- og udviklingsprocesser og meget mere.

Få grundlæggende kompetencer i lederens mange spændende udfordringer med en udbredt og anerkendt lederuddannelse.

Målgruppe

Alle kommende ledere samt medarbejdere med ledererfaring, men ingen uddannelse i ledelse.

Mål

Målet med uddannelsen er, at du:

  • bliver bevidst om din rolle som leder
  • får indsigt i, hvad god ledelse og en god leder er
  • kan anvende forskellige lederstile og -metoder
  • bliver bedre til at kommunikere og håndtere konflikter
  • bliver fortrolig med grundlæggende ledelsesværktøjer

Indhold

Flg. AMU kurser indgår i uddannelsen:

47753 Ledelse og Samarbejde
47750 Medarbejderinvolvering i ledelse
47751 Kommunikation som ledelsesværktøj
47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
47754 Mødeledelse
47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse

Kursusforløb

Der er undervisning den 14. – 16. januar, 4. – 6. februar, 4. – 5. marts, 8. – 9. april, 6. – 8. maj 2019.
Eksamen: Nej
Undervisningsform: Korte teoretiske input, praktiske øvelser, diskussioner, gruppearbejde.

Økonomi

Pris kr 7.724 pr. deltager.
AMU pris kr. 2.470.

Der kan søges VEU godtgørelse på kr. 860 pr. dag.

Kan du få AMU pris?
Se mulighed for VEU godtgørelse.

Yderligere om kurset

Kurset anvender Estimate personprofiler, og du kan forud for kurset få lavet din egen personprofil, der giver dig indblik i og forståelse for din adfærd i givne situationer. Pris kr. 1.000 ekskl. moms.

Efter modulerne kan du tage akademifaget “Ledelse i praksis” som overbygning. Det tager 5 dage samt en eksamensdag.