fbpx

Indlæser Begivenheder

Individuel kompetencevurdering

Få papir på dine kompetencer.

Målgruppe

Alle som har et ønske om at få offentlig anerkendelse på sine realkompetencer.

Hvad er realkompetencer?
Viden, færdigheder og kompetencer – uanset hvor de er erhvervet (uddannelsessystem, arbejdsliv, folkeoplysning, foreningsliv, frivilligt arbejde m.v.).

Det vil sige, at du kan få papir på kompetencer, du har erhvervet “i livets skole”, og som er på niveau med “skolekompetencer”. En vurdering af basale færdigheder som matematik og dansk kan indgå som en del af en IKV.

En vurdering af realkompetencer

  • kan give merit og danne baggrund for efterfølgende videreuddannelse
  • kan være en genvej til at få en erhvervsuddannelse og blive faglært
  • styrke jobfastholdelse og jobmobilitet

For en virksomhed kan en IKV give et overblik over medarbejdernes kompetencer og dermed afsæt for en relevant og målrettet kompetenceudvikling.

Mål

Formålet er at give voksne kortuddannede mulighed for at opnå en erhvervsuddannelseskompetence baseret på en kompetencevurdering og en efterfølgende uddannelsesplan.

Planen tilpasses uddannelsens indhold og længde i forhold til den enkeltes forudsætninger.

Indhold

Du kan få afklaret dine kompetencer inden for bl.a. IT, regnskab, ledelse, salg m.m.

Denne kompetencevurdering skal sikre optimalt udbytte af de efterfølgende kurser, da den vil danne grundlag for en individuel planlægning af evt. efterfølgende kurser.

40080 Individuel kompetencevurdering i AMU

Kursusforløb

Planlægges individuelt efter behov.
Undervisningsform: Kompetencevurderingen foregår individuelt.

Vurderingen kan foregå ved hjælp af:

  • Spørgeskemaer
  • Interview
  • Faglige opgaver, der skal løses

Økonomi

Gratis for beskæftigede.
Der kan være mulighed for VEU-godtgørelse. Se mere her.

Ledige skal kontakte jobcentret.