fbpx

Indlæser Begivenheder

Klar til job og uddannelse

Kurset for dig, der mangler færdigheder i læsning, skrivning, regning, it og præsentationsteknik.

Kurset gør dig klar til dit nye job eller til opstart på en uddannelse.

Målgruppe

Alle, der ønsker at forbedre deres færdigheder i læsning, skrivning, regning, it og præsentationsteknik.

Mål

Målet med kurset er, at du:

  • afklare og beskrive egne ønsker og faglig kunnen i forhold til arbejdsmarkedet
  • styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for læsning og skrivning
  • styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for grundlæggende faglig regning og matematik
  • udarbejde og opbygge en rapport
  • kommunikere i et korrekt formuleret og letlæseligt sprog
  • fastholde det væsentlige fra møder, samtaler mv. ved hjælp af forskellige lytte- og notatteknikker
  • Brug tekstbehandling og regneark på brugerniveau
  • kan anvende og fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer
  • kan planlægge, forberede, gennemføre en effektiv præsentation

Indhold

Kurset varer 30 dage.

Kurset består af flg. AMU fag:

40041 Den personlige uddannelses- og jobplan
45511 Faglig læsning
45536 Faglig skrivning
45215 Grundlæggende faglig regning
45347 Grundlæggende faglig matematik
45989 Udarbejdelse af projektrapporter
47299 Skriftlig kommunikation – sprog og sprogbrug
47298 Referat- og notatteknik
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster
44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer
47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram
40755 Effektiv anvendelse af tekstbehandling
40750 Præsentation af tal i regneark
44346 Design og automatisering af regneark

Kursusforløb

Undervisningen er fra kl 8.00 – 15.24 og foregår som en vekselvirkning mellem teori, oplæg og træning.

Økonomi

Pris pr. deltager kr. 17.745
AMU pris pr. deltager kr. 2.728

Kan du få kurset til AMU pris?
Se mulighed for VEU godtgørelse her.

Dette kursus er tilrettelagt som en del af det 30 dages jobrettetede forløb for ledige.
Er du ledig, skal du tale med din A-kasse før du kan tilmelde dig.Hvis du er ledig med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse, er kurset som udgangspunkt gratis for dig. Kontakt din A-kasse.

Yderligere om kurset

Læs mere om forplejning, kørselsvejledning og om at være kursist på Udviklingscenter Syd.