fbpx

Indlæser Begivenheder

Kom godt ud af konflikter eller kom dem i forkøbet

Styrk din evne til at håndtere og løse konflikter, både eksternt til kunderne og internt i virksomheden.

I dette forløb lærer du om kommunikation, kundeservice og konflikthåndtering, så du kan komme godt ud af konflikter eller komme dem i forkøbet.

Du får værktøjer til at håndtere svære situationer med kunder og kolleger. Konflikter kan undgås ved øget fokus på kommunikation og forståelse for andres situation. Hvis konflikten er uundgåelig, lærer du teknikker, der kan hjælpe dig med at håndtere den.

Målgruppe

Medarbejdere, der ønsker værktøjer og teknikker til kunde- service og konflikthåndtering.

Målet med kurset er, at du: 

  • lærer at håndtere vanskelige kunder ved at  anvende teknikker fra konflikthåndtering
  • lærer at identificere og løse opståede konflikter
  • har et grundlæggende indblik i den  menneskelige psykologi
  • har forskellige redskaber til konfliktløsning
  • lærer at anvende samtaleteknik og udvise forståelse  for andres livs- og arbejdssituationer på en  respektfuld måde
  • lærer at håndtere vanskelige episoder på en  hensigtsmæssig måde, der ikke forværrer situationen
  • får indblik i kropssprogets betydning, konstruktive  kommunikationsværktøjer, forskellige kundetyper  – og hvordan de skal tackles i forhold til god kundeservice

Indhold

45389 Konflikthåndterning for salgsmedarbejderen
47249 Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner
44853 Kommunikation og konflikthåndtering
47189 Online kundeservice og –rådgivning
46493 Konflikthåndtering
45261 Kundeservice

Læs mere på amukurs.dk

Kursusforløb

Varighed: 14 dage

Undervisningsform: Undervisningen er en vekselvirkning mellem teori, oplæg, fælles dialog, erfaringsudveksling og træning.

Økonomi

Prisen er kr. 1.652
For personer udenfor AMU-målgruppen er prisen kr. 8.785
Der kan søges VEU-godtgørelse på op til kr. 860 pr. dag