fbpx

Indlæser Begivenheder

Kommunikation og feedback

Hvordan er omgangstonen på arbejdspladsen? Har medarbejderne respekt for hinandens arbejde og kan de give konstruktiv feedback og undgå for mange konflikter?

Målgruppe

Alle medarbejdere og ledere, der ønsker at kommunikere professionelt i teamet.

Mål

Medarbejderen kan efter endt kursus:

  • sætte rammer og lægge en strategi for forskellige typer samtaler med kunder og kolleger, f.eks. vejledning og rådgivningssamtaler
  • anvende et sprog tilpasset samtalens formål og hermed bidrage til en effektiv opgave- og problemløsning
  • aflæse kropssprog, anvende aktiv lytning og relevante spørgeteknikker samt give konstruktiv feedback

Indhold

Kurset beskrives i Arbejdsmarkedsuddannelsen:
47297 – Kommunikation og feedback i administrativt arbejde

kommunikation

Kursusforløb

Kurset strækker sig over 1 dag. Der undervises dagligt kl. 8.00 – 15.24

Pris

For personer i AMU-målgruppen er prisen kr. 118.

Prisen for personer uden for AMU-målgruppen er kr. 718.

Der kan søges VEU-godtgørelse på kr. 860 pr. dag.

Kan du få kurset til AMU pris?
Se muligheden for VEU-godtgørelse her.

Yderligere om kurser hos os

Læs mere om forplejning, få kørselsvejledning og yderligere information til kursister.