Indlæser Begivenheder

Ledelse i praksis – Overbygning

Løft din grundlæggende lederuddannelse til videregående niveau, med akademifaget ‘Ledelse i praksis’. Uddannelsen giver dig mulighed for at se med udviklingsorienterede øjne på din egen ledelsespraksis.

Målgruppe

Alle der har taget den grundlæggende lederuddannelse.

Mål

Målet med kurset er at du:

  • får indsigt i egne ledelsesmæssige styrker og svagheder.
  • får fokus på egen adfærd og kommunikation
  • modnes som menneske og leder.

Indhold

  • Handlingsplaner for din egen ledelsesmæssige udvikling og læring.
  • Personlig lederstil og -udvikling
  • Kommunikation og konflikthåndtering
  • Lærings- og udviklingsprocesser

Kursusforløb

Marts: 19. og 25.
April: 2., 12. og 15.
April. 26. – Eksamen

Undervisningsform: Holdundervisning og øvelser. Der vil være selvstudie.

Økonomi

Pris pr. deltager inkl. bøger.:
Indledende studieteknik: Kr. 1.000
Ledelse i praksis:            Kr. 4.000.
Se mulighed for SVU støtte her

Yderligere om kurset

Eksamen foregår som mundtlig prøve med udgangspunkt i en to siders erhvervscase med ekstern censur. Erhvervscasen kan være en situation fra egen hverdag.

“Ledelse i praksis” er et selvstændigt akademifag, der også kan tages som en del af den samlede Akademiuddannelse i Ledelse. Du kan efterfølgende tage flere akademifag, samle 50 ECTS point og skrive en projektopgave og gå til eksamen.

Læs mere om forplejning, kørselsvejledning og om at være kursist på Udviklingscenter Syd