fbpx

Indlæser Begivenheder

Ordblindeundervisning – OBU – Åbent værksted

Undervisning i dansk på OBU gør det nemmere for medarbejderne at gennemføre faglige kurser og de daglige arbejdsopgaver. Det styrker selvtilliden og giver den enkelte medarbejder et højere selvværd.

Målgruppe

Ordblinde medarbejdere, der ønsker at blive bedre til at læse og skrive.

Hvor og hvornår

Hver mandag 12.00 – 15.30 på Udviklingscenter Syd.

Mål

Undervisningen kan hjælpe medarbejderen med at blive bedre til

  • at læse og skrive
  • at bruge et særligt computerprogram, der gør det lettere at læse og skrive
  • at lette arbejdsgangene på arbejdet ved brugen af hjælpemidler

Indhold

Vi arbejder med at udvikle kompetencer, der hjælper med

  • at klare læse- og skrivekravene i hverdagen, på uddannelse og i job
  • at bruge hjælpemidler, så den ordblinde medarbejder kan skrive og læse på lige fod med andre.

Kursusforløb

Inden undervisningen starter, gennemføres en visitation.
Visitationen, som er adgangsgivende til OBU, indeholder en test og en individuel samtale.

 Økonomi:

Undervisningen er gratis for alle medarbejdere, der er ude over den undervisningspligtige alder over 18 år, og er diagnosticeret som ordblinde.
Der er mulighed for SVU efter gældende regler.
For ledige er prisen gældende takster.