fbpx

Indlæser Begivenheder

Organisation og arbejdspsykologi

Få det bedste ud af dine medarbejdere og få hele organisationen til at fungere optimalt. I dette fag arbejder vi i dybden med emner som: Motivation af dine medarbejdere, hvordan sikrer du trivsel og godt arbejdsmiljø.

Målgruppe

Alle der arbejder med ledelse og trivsel i organisationer og virksomheder.

Mål

Målet med faget er, at du

  • lærer om styringsprocesser i offentlige og private virksomheder
  • får kendskab til organisatoriske grundelementer
  • kender forskellige metoder motivering af medarbejdere
  • kan analysere og forstå elementer, der påvirker trivsel
  • kan anvende forskellige metoder til etablering af teams

Indhold

  • Kultur og værdier
  • Trivsel og arbejdsmiljø
  • Forandringsprocesser
  • Metodeteori og dataindsamling
  • Organisationsstruktur, -kultur og omgivelser

Økonomi

Pris: kr. 9.900 pr. deltager inkl. bøger
Se mulighed for SVU støtte her.

Kursusform

Kursus start den 1. oktober 2019

Undervisningen foregår som teamsparring, tavleundervisning, øvelser og oplæg.

Yderligere

Faget Organisation og Arbejdspsykologi er akademifag, der kan tages selvstændigt, hvis du ønsker at arbejde med motivation, trivsel og kultur i virksomheden.
Faget er dog også en obligatorisk del af Akademiuddannelse i ledelse, så ønsker du at bygge videre på det, du lærer, kan du bygge flere akademifag på, for til sidst at have en videregående uddannelse indenfor ledelse.

Læs mere om forplejning, kørselsvejledning og om at være kursist på Udviklingscenter Syd