fbpx

Indlæser Begivenheder

Grundlæggende lederuddannelse med projektledelse

På dette forløb bliver du grundigt rustet til at håndtere både ledelse i virksomheden og ledelse af projekter. Uddannelsen består af fagene fra den grundlæggende lederuddannelse samt fag vedr. projektledelse og fag, hvor du lærer at håndtere de IT-mæssige opgaver på området. Med andre ord en solid uddannelse inden for ledelse.

Målgruppe

Alle, der gerne vil lære, hvad god projektledelse er, og blive trænet i at varetage projektlederrollen i gennemførelsen af projekter på operationelt niveau.

Mål

Uddannelsen giver dig værktøjer til at planlægge, organisere og følge op på projektstatus samt ressourcestyring.
Efter kurset kan du bl.a.:

 • anvende optimal projektstyringsmodel med afsæt i den aktuelle opgave, organisation, kultur og ressourcemæssige situation
 • identificere projektlederens og projektdeltagernes roller, kompetencer og ansvarsområder
 • varetage relevant kommunikation i forhold til projektets interessenter og internt i projektgruppen.
 • håndtere resultatbudgetter med udgangspunkt i aktivitets- og kapacitetsbudgetter.

Indhold

Kurset varer 30 dage.

Kurset består af flg. AMU fag:

 • 47297 Kommunikation og feedback i administrative funktioner
 • 40386 Vejledning om personlig arbejdsplanlægning
 • 44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer
 • 44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner
 • 47754 Mødeledelse
 • 47753 Ledelse og samarbejde
 • 47750 Medarbejderinvolvering i ledelse
 • 47751 Kommunikation som ledelsesværktøj
 • 47752 Anvendelse af situationsbestemt ledelse
 • 43572 Ledelse af forandringsprocesser
 • 45989 Udarbejdelse af projektrapporter
 • 40343 Projektstyring med IT-værktøj
 • 45988 Projektorienteret arbejde
 • 45987 Projektudvikling og gennemførelse

Kursusforløb

Undervisningen er fra kl 8.00 – 15.24 og foregår som en vekselvirkning mellem oplæg og egentræning

Økonomi

Pris pr. deltager kr. 17.494 AMU pris pr. deltager kr. 5.084

Kan du få kurset til AMU pris?
Se mulighed for VEU godtgørelse her.

Dette kursus er tilrettelagt som en del af det 30 dages jobrettetede forløb for ledige.
Er du ledig, skal du tale med din A-kasse før du kan tilmelde dig.Hvis du er ledig med ret til 6-ugers jobrettet uddannelse, er kurset som udgangspunkt gratis for dig. Kontakt din A-kasse.

Yderligere

Læs mere om forplejning, få kørselsvejledning og yderligere information på hjemmesiden.