fbpx

Ledelse i praksis: En videregående lederuddannelse

Faget ‘Ledelse i praksis’ giver dig mulighed for at holde et spejl op og kigge med udviklingsorienterede øjne på din egen ledelsespraksis.

Du får en forståelse af ledelse, som bygger på moderne og praksisnære ledelsesteorier, ledelsesværktøjer og ledelsesstile. Du får indsigt i dine egne adfærdsmæssige, kommunikationsmæssige og ledelsesmæssige styrker og svagheder, og du bliver dermed i stand til at udvikle din egen praksis på en struktureret måde.

Fagmodulet er et af de obligatoriske grundmoduler i Akademiuddannelsen (AU) i Ledelse.

Faget kan tages selvstændigt eller som en videregående overbygning på Grundlæggende Lederuddannelse.

Find faget blandt vores lederkurser og – uddannelser, og læs mere om faget under kursuslisten.

25. september 2019
God kommunikation
Ledere og medarbejdere, som skriver tekster for virksomheden eller gerne vil gøre det, og som ønsker at blive bedre til mundtlig kommunikation.
 • 1 dag
  Kl. 8.00 - 15.24
  19. august 2019
  Afgangsprojekt
  4 dage
  Kl. 12.00 - 15.30
  Oprettes efter behov
  Mentordagen
  Bliv klædt på til at hjælpe mennesker videre
 • 1 dag
  Kl. 8.00 - 15.24
  16. september 2019
  Grundlæggende lederuddannelse med projektledelse
  Grundlæggende lederuddannelse med projektledelse.
 • 30 dage
  Kl. 8.00 - 15.24
  1. oktober 2019
  Organisation og arbejdspsykologi
  Arbejd med motivation og trivsel i virksomheden.
  8 dage
  Kl. 8.00 - 15.30
  4. november 2019
  Ledelse i praksis – Overbygning
  Få redskaberne til at blive en bedre leder
  5 dage
  Kl. 8.00 - 16.00
  9. oktober 2019
  Projektledelse
  Bliv skarp på projektledelse og projektstyring
  8 dage
  Kl. 8.00 - 15.30
  19. august 2019
  Grundlæggende lederuddannelse
  Grundlæggende uddannelse i lederens mange opgaver.
 • 13 dage
  Kl. 8.00 - 15.24
  Oprettes efter behov
  Lederkursus for ejerledere
  Bliv en bedre leder – til glæde for dig og din virksomhed.
  6 formiddage + vækstsamtale
  Kl. 8.00 – 11.45
  2. september 2019
  Videregående lederuddannelse
  Videregående uddannelsetil inspiration og værktøjer til at udvikle dig som leder.
 • 8 dage
  Kl. 8.00 - 15.24
  28. oktober 2019
  Ledelse i praksis
  Få redskaberne til at blive en bedre leder
  8 dage
  Kl. 8.00 - 15.30
  Oprettes efter behov
  Forandringsledelse
  Lær at motivere dine medarbejdere til at følge med, når virksomheden pludselig ændrer strategi eller taktik.
  8 dage
  Kl. 8.00 - 16.00
  17. november 2020
  Prøv noget nyt! Ti stille og lyt!
  Oplæg og træning i metoderne Aktiv lytning og Coaching
  Én formiddag
  Kl. 8:00 - 11:45
  Oprettes efter behov
  Strategisk ledelse af virksomheden
  Strategisk ledelse af virksomheden
  6 dage
  Kl.
  21. november 2020
  Konflikthåndtering
  Kom godt ud af konflikter eller kom dem i forkøbet.
  Én formiddag
  Kl. 8.00 - 11.45
  21. november 2020
  Styrk din kommunikation
  Lær at anvende den rette kommunikationsstil
  Én formiddag
  Kl. 8.00 - 11.45
  Oprettes efter behov
  Projektstyring i praksis
  Bliv klædt på til at kunne lede små- og mellemstore projekter, og være delprojektleder på store projekter.
  8 dage
  Kl. 8.00 - 15.30
  Oprettes efter behov
  Kommunikation og konflikthåndtering
  For medarbejdere og ledere, der ønsker at undgå konflikter pga. misforståelser mv.
 • 3 dage
  Kl. 8.00 - 15.24
  Oprettes efter behov
  Logistik
  Bliv i stand til at optimere virksomheden gennem optimal logistik og transport
  8 dage
  Kl. 8.00 - 15.30
  Oprettes efter behov
  Kom godt ud af konflikter eller kom dem i forkøbet
  Medarbejdere, der ønsker værktøjer og teknikker til kunde- service og konflikthåndtering
 • 14 dage
  Kl. 8.00 - 15.24

  Målgruppe

  Kurset er for dig der har grundlæggende erfaring med ledelse.

  Mål

  Målet er, at du efter endt uddannelse kan forholde dig konstruktivt og udviklingsorienteret til din egen ledelsespraksis.

  Indhold

  • Du får indsigt i egne adfærdsmæssige, kommunikationsmæssige og ledelsesmæssige styrker og svagheder.
  • Du får muligheden for at vokse som menneske.
  • Du opnår indsigt i, hvordan du kan opstille handlingsplaner for din egen ledelsesmæssige udvikling og læring.
  • Du bliver klædt på til at vurdere, hvilke af fagets teoretiske redskaber, der er relevante at tage i anvendelse i konkrete situationer i din hverdag.

  Følgende emner bliver gennemgået:

  • Ledelsesteori
  • Personlig lederstil og -udvikling
  • Kommunikation
  • Lærings- og udviklingsprocesser
  • Konflikthåndtering

  Eksamensform

  Mundtlig prøve med udgangspunkt i en to siders erhvervscase med ekstern censur. Erhvervscasen kan være en situation fra egen hverdag.

  Kursusform

  Kurset er både med oplæg og opgaveløsning samt hjemmeopgaver

  Pris

  kr. 12.400,-.
  Tager du uddannelsen som fuldtidsstudie kan du søge Statens Voksenuddannelsesstøtte til uddannelsen. Se mere på www.svu.dk

  Yderligere

  Ledelse i praksis er på Akademiniveau. Det betyder at niveauet for undervisningen svarer til en videregående uddannelse. Hvis det er lang tid siden du har studeret, kan du med fordel vælge at tage vores 1-dags studieforberedende kursus først.

  Kontakt

  Udviklingscenter Syd
  Haderslev Handelsskole
  Kroghs Kobbel 2
  6100 Haderslev
  Tlf.: 73 52 02 02
  Mail: Kursus@hhs.dk

  Følg med her:

  facebookknap    instagram-knap    linkedin-knap

  Om os

  • Hvem er vi?
  • Hvad vil vi?
  • Medarbejdere
  • Konsulenter
  • Netværk
  • Samarbejdspartnere

  Vi tilbyder

  • AMU-kurser
  • Akademifag
  • Kurser til virksomheder
  • Kurser for ledige
  • Lokaleleje
  • Konsulentydelser
  • Teamudvikling
  • Fra ufaglært til faglært

  Kursus kategorier

  • AMU kurser
  • Akademifag
  • Ledelse
  • IT
  • Online Markedsføring
  • Kommunikation
  • Regnskab
  • Officepakken

  Se alle kurser her