fbpx

Kursuscenter i Haderslev

Udviklingscenter Syd er en del af Haderslev Handelsskole.
Find os i indgang B på Kroghs Kobbel 2.

Find os her:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* indicates required
Vores netværk

Netværk gør os stærkere

På Udviklingscenter Syd deltager vi i og bidrager til en lang række netværk.
Vi ønsker at tilbyde vores hjælp, der hvor der er brug for den, og vi tror på at netværk gør os stærkere.
Ikke bare os som virksomhed og organisation, men den erhvervsdrivende som helhed. Også dig.

Haderslev Holdet

På Haderslev Holdet er vi ligestillede. Med et grundigt kendskab til hinandens virksomheder og til Haderslev kan vi fungere som ambassadører for hinanden og for Haderslev.

Vi ønsker i fælleskab at skabe et forum, hvor erhvervsledere kan mødes og deltage i arrangementer, der giver erhvervsmæssige input til den enkelte.

Vi mødes på tværs af organisation, brancher og uden at være politiske.

Vil du udvide kendskabet til din virksomhed gennem lokalt netværk?

Hvis ja:

  • Deltag i Haderslev Holdets næste tur (u/b)
  • Udvid dit personlige netværk
  • Udvid kendskab til din virksomhed.

Styregruppe:

Ole V. Andersen, Frøs Sparekasse
Lars Mortensen, EY
Charlotte Sørensen, Flertal
Alex Bødiker, Udviklingscenter Syd
Haderslev Holdets administration er funderet på Udviklingscenter Syd.

Udviklingscenter Syd er tovholder på økonomi, aktiviteter og medlemspleje/orientering.

Kontaktperson: Pia Havnemark Jensen, phj@hhs.dk, tlf. 7352 0253.

Du kan søge om medlemskab via mail til Alex Bødiker ab@hhs.dk

Læs mere om Haderslevholdet her. 

Haderslev Erhvervsråd

Haderslev Erhvervsråd arbejder for at gøre Haderslev Kommune til regionens bedste erhvervskommune.

På tværs af fag og brancher skaber Haderslev Erhvervsråd nære samarbejdsrelationer og dialog imellem kommunens virksomheder.

Haderslev Erhvervsråd tilbyder en lang række serviceydelser, som medlemmerne gratis kan gøre brug af, herunder rådgivning, netværk, formidling, projekter og partnerskaber.

Haderslev Erhvervsråds mission:

Vi vil være den løsningsorienterede erhvervskommune, hvor samarbejde mellem myndigheder og erhverv omsættes til en klar identitet, en accepteret vinderkultur, åbenhed mod omverdenen og stærke alliancer med de bedste.

Haderslev Erhvervsråds vision:

Vi vil opfattes som regionens bedste erhvervskommune, når det gælder samarbejde om værdiskabende løsninger og prioritering af virksomhedernes vilkår.

Haderslev Erhvervsråds erhvervsstrategi:

Strategien skal forbedre virksomhedernes grundvilkår, fokusere på innovation, viden, udsyn og oplevelse – og sikre den rigtige indsats fra kommune og erhvervsråd.

Læs mere HER

Mentornetværket

Haderslev Kommune har en målsætning om at skabe Danmarks bedste netværk og uddannelse for mentorer i Haderslev Kommune for derigennem at udvikle og dele viden om det gode mentorskab.

Mentornetværket består nu af private virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner i Haderslev Kommune og alle mentorer er uddannede og certificerede.

Mentorerne mødes hvert kvartal, hvor der er oplægsholdere, foredrag, vidensdeling og networking.

Netværket startede tilbage i 2006, og har nu over 100 medlemmer.

Haderslev Kommune tilbyder i samarbejde med Udviklingscenter Syd og UC Syddanmark deltagelse i MentorSkabet.

MentorSkabet er:

  • Basisuddannelse
  • Mentornetværksmøder
  • Temakurser
  • Diplomkurser og diplomuddannelse
HR medarbejdernetværk

Et lille erfa-netværk som består af HR-medarbejdere fra små og mellemstore virksomheder.

Medlemmer består af tidligere kursister, som har deltaget i et HR-medarbejderkursus.
Netværket drives af Udviklingscenter Syd.

SønderjyskE Erhvervsnetværk

Netværket hvor vi forener sport, forretninger og socialt samvær i vores egen landsdel

Læse mere www.soenderjyske.dk

GroNet

GroNet er et professionelt og dynamisk netværk for sønderjyske virksomheder.

Her mødes ledere og fagansvarlige fra over hundrede forskellige virksomheder for at dele viden og lære af hinanden.

Det vil med andre ord sige, at du som medlem af GroNet får adgang til over hundrede forskellige gode bud på, hvordan du kan sikre drift, vækst og udvikling i netop din virksomhed.

Udviklingscenter Syd deltager i ”ledelses-grenen”

Se mere på www.gronet.dk

CABI Netværket

Virksomhedsnetværk Cabi er Danmarks største virksomhedsnetværk for og med virksomheder, der ønsker at arbejde med socialt ansvar.

Virksomhedsnetværk Cabi har som mission at inspirere, udvikle og fremme virksomhedernes sociale ansvar. Vi vil i et tæt samspil med virksomhederne arbejde for at styrke indsatserne for at flest muligt, på trods af begrænsninger eller udfordringer, kan opnå eller fastholde deres plads på det danske arbejdsmarked.

Fokusområder i netværket

Vores fokusområder er: fastholdelse, forebyggelse og indslusning på virksomhederne.

Et medlemskab af VirksomhedsnetværkCabi er gratis. Det samme gælder for langt størstedelen af vores arrangementer og initiativer.

Læse mere om netværket her

Haderslev Håndværker- og Industriforening

I Haderslev Haandværker- og Industriforening forsøger vi at styrke netværket blandt vores medlemmer og varetage deres erhvervspolitiske interesser – både med lokale og nationale vinkler.

Udgangspunkt er altid medlemmerne og deres afsæt for at drive og udvikle deres virksomheder fremadrettet.

Vi er et lokalt arbejdsgiverfællesskab, der planlægger og afvikler medlemsmøder, deler erfaringer om virksomhedsfaglige og erhvervspolitiske emner, der har vores medlemmers interesse. Endvidere koordinerer vi vores aktiviteter og politiske indsats med områdets andre aktører – bl.a. foreninger samt kommunen.

www.hhif.dk

Haderslev Butikker

Vi vil tilbyde dig det bedste vi har! Gennem engagement og medlemskab af foreningen Haderslev Butikker er du deltager i dette arbejde.

Konkurrencen om kunderne er stor, og forbrugerne er kræsne. De ønsker både et stort udvalg, service, kvalitet og oplevelser – det arbejder vi for at gøre sammen – også med dig.

Med samarbejde og fællesskab kan vi være med til at sikre at Haderslev forsat vil være Sønderjyllands førende handelsby.

www.haderslev-butikker.dk