Styrk din kommunikation

Styrk din egen kommunikation og bliv langt bedre til at læse dig selv og dine medarbejdere. Få udarbejdet din egen Estimate personprofil, som er et dybdegående værktøj, der samtidig er let at forstå og anvende. Målgruppe Ledere og mellemledere, der ønsker et effektivt...

Konflikthåndtering

”Jeg gider #”++&!!! aldrig mere snakke med dig…..” lyder det fra en kollega/medarbejder. Hvordan tackler du sådan en udmelding. Kom godt ud af konflikter eller kom dem i forkøbet. Tag de rigtige snakke på de rigtige tidspunkter. Målgruppe Ledere og mellemledere,...

Prøv noget nyt! Ti stille og lyt!

Vi vil alle gerne komme med klare og konstruktive svar og udmeldinger. Det er ikke altid muligt, men du bør som leder og medarbejder, som minimum altid klart tilkendegive, at afsenderen er hørt, set og forstået. Målgruppe Ledere, mellemledere og medarbejdere...

Kommunikation og konflikthåndtering

Omgangstonen internt og på f.eks. byggepladsen er vigtig! Kunder og kolleger danner sig hurtigt et indtryk af personens adfærd og de ting, der bliver sagt. Vi tænker, at mange konflikter kan undgås ved øget fokus på kommunikation og forståelse for andres situation....

Det strategiske lederskab

Vil du arbejde med ledelse på videregående niveau? Akademifaget “Det Strategiske Lederskab” kan tages selvstændigt, som en fortsættelse af Ledelse i praksis eller som en del af den samlede akademiuddannelse Akademi i ledelse. Målgruppe Alle med...