fbpx

Medarbejderinvolvering i ledelse

Du lærer at igangsætte forandrings- og udviklingsprocesser, der fremmer medarbejdernes motivation, effektivitet og tilfredshed. Målgruppe Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse. Dit udbytte...

Ledelse af teams/produktionsgrupper

Du lærer at organisere og sammensætte forskellige grupper ud fra deltagernes forudsætninger, gruppernes formål og beslutningskompetence samt afdække og anvende relevant lederstil ud fra gruppens aktuelle udviklingstrin. Du lærer forskellige teknikker til at udvikle og...

Kommunikation som ledelsesværktøj

Du bliver bevidst om kommunikationens betydning for egen lederrolle, og deltageren kan aktivt bruge forskellige kommunikationsformer i kommunikationen med medarbejdere, lederkolleger og egen leder. Målgruppe Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer,...

Projektledelse

Kul på eller kuldsejlet? Kører projektet efter planen? Her lærer du at kende forskel på projektlederens og projektdeltagernes roller, kompetencer og ansvarsområder samt motivation, samspil i projektorganisationen. Målgruppe Kurset retter sig mod AMU-målgruppens...

Anvendelse af situationsbestemt ledelse

Du lærer at anvende relevante ledelsesværktøjer situationsbestemt, herunder uddelegere ansvar, kompetencer og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders aktuelle behov. Målgruppe Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller...